Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Malezji. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Malezji  dla turystów wynosi do 90 dni.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Malezji.