inhaled steroids jake paul steroids side effects of steroids injection before and after steroids barry bonds before and after steroids arnold schwarzenegger steroids best steroids for cutting how long is immune system compromised after steroids gear steroids how to get steroids do steroids make you tired

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Malezji. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Malezji  dla turystów wynosi do 90 dni.

Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z Malezji.